Ometre navegació

Podcast en Barcelona

ESCOLTA’M!

Us agradaria també poder escoltar els relats? Pots fer-ho en aquesta mateixa plataforma gràcies a companys i professionals que sumen valor a fets d’engrunes. 

Escolta els relats de Virna Esteva Pijoan a Podcastshhh!

© 2023 VIRNA ESTEVA PIJOAN Tots els drets reservats
Produït per BeeDIGITAL